Kush Hi (V1, Plus, +XR Compatible)

BOB'S STOKE SHOP 

novato, ca